INTRASTAT HLÁSENIA JEDNODUCHO 

INTRASTAT - komplexne, profesionálne, včas

Prečo práve od C&D Services?

HLÁSENIA KOMPLEXNE 

Hlásenia o prijatí / odoslaní, opravné, nulové + informačný servis.

100% ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

Profesionálny servis, odborné spracovanie, kontrola zatriedenia.

29 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Od roku 1990 pôsobíme v oblasti zahraničného obchodu. 

Ponuka našich služieb

Spracujeme hlásenia INTRASTAT / SIMSTAT komplexne elektronicky. Komunikujeme s finančnou správou elektronicky. Ak nemáte kódy, tovar zatriedime a priradíme správny kód  tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry platnej v danom roku. Zostavíme databázu Vašich výrobkov, aktualizujeme Vaše kódy, overujeme ich správnosť, priradíme váhu, ak chýba. Využijeme kumuláciu údajov alebo transakcií vo Váš prospech,  navrhneme systém komunikácie a poskytovania podkladov. Sme pripravení s Vami komunikovať, poradiť, konzultovať, nastaviť potrebné procesy, aby všetko fungovalo. 


Chcem cenovú ponuku, preškoliť pracovníkov, zatriediť tovar, aktualizovať databázu výrobkov!

Odošlite Vašu požiadavku a my Vás kontaktujeme s našou ponukou.

Rozhoduje naša ochota, profesionalita, skúsenosti, cena, poradenstvo, konzultácie a odborné školenia.

SME RIEŠENIE PRE VÁS

POMOC S HLÁSENÍM INTRASTAT

Pripravíme Vám cenovú ponuku podľa vstupných údajov. Stačí nám údaj o priemernom počte faktúr a počte položiek na faktúre. Naša ponuka Vás milo prekvapí.