BREXIT & COLNÉ POSTUPY

Cieľ seminára: 

odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colných postupov uplatňovaných od 30. Marca 2019 od 0:00 h. stredoeurópskeho času odkedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ. V rámci programu odborného seminára Vás prevedieme všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Lektor odpovie na Vaše otázky a budete mať možnosť konzultácie s ním po skončení odborného seminára.

Cieľová skupina: 

odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:

  1. BREXIT a zavedenie prechodného obdobia
  2. Riziká spojené s BREXITom v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné)
  3. Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport
  4. Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu
  5. Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie
  6. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom
  7. Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov
  8. Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam
  9. Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
  10. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie (nie obed), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 12.15 h., 4 vyučovacie hodiny hodiny v rozsahu  45 min., 1 krát 15 minút prestávka na kávu 

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode

Cena: podľa aktuálnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk