Cenník

Zatriedenie položky alebo kontrola správnosti zatriedenia tovaru do  KN  

Bez spracovania hlásení a ich podania 

1,50 €

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat pri prijatí/odoslaní - do 20 položiek za 1 pol 

Pri úplnosti údajov

1,00 €

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat pri prijatí/odoslaní - nad 20 položiek za 1 pol

Pri úplnosti údajov

0,75 €

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat pri prijatí/odoslaní - do 20 položiek za 1 pol 

Ak chýba kód tovaru (zatriedime do správnej podpoložky KN) 

1,50 €

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat pri prijatí/odoslaní - nad 20 položiek za 1 pol 

Ak chýba kód tovaru (zatriedime do správnej podpoložky KN)

1,25 €

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat pri prijatí/odoslaní - do 20 položiek za 1 pol 

Ak chýba kód tovaru a čistá váha (zatriedime a doplníme údaje) 

1,75 €

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat pri prijatí/odoslaní - nad 20 položiek za 1 pol

Ak chýba kód tovaru a čistá váha (zatriedime a doplníme údaje)

1,50 €

Aktualizácia databázy - kódov KN tovarov 

Sadzba za 1 položku databázy

0,75 €

Podanie hlásení elektronicky je zahrnuté v cene spracovania hlásenia pre klienta

osobitne nie je predmetom fakturácie

0  € 

Oznámenie o zmene zástupcu - zostavenie a odoslanie

osobitne nie je predmetom fakturácie 

0

Registračný dotazník - zostavenie a odoslanie

osobitne nie je predmetom fakturácie 

D ô l e ž i t é 

  1. Nový klienti majú prvé 3 mesiace hlásenia zdarma pri podpise zmluvy minimálne na 24 mesiacov alebo na dobu neurčitú.  
  2. Fakturácia 1 krát mesačne po dohode s klientom v stanovený termín, najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom bolo INRASTAT hlásenie odoslané alebo úkon podľa cenníka vykonaný.
  3. Pri dlhodobej spolupráci (podpis zmluvy min. na 2 roky alebo bez časového obmedzenia) poskytujeme individuálne dohodnuté výhodné ceny pre našich klientov.  Prvých dvadsať zazmluvnených klientov má zmluvne garantovanú zmluvnú zľavu z konečnej ceny 20 %. 
  4. Novým klientom, ktorí prejdú ku nám poskytneme o 20 % nižšiu cenu z ich doterajšej ceny za služby spracovania hlásení INTRASTAT po doložení poslednej faktúry bez ohľadu na naše ceny.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.