PREDSTAVUJEME  


Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. 

konateľ, odborný konzultant, odborný lektor 

Má bohaté skúsenosti z metodickej a praktickej oblasti uplatňovania colných predpisov a procedurálnych postupov. Má dokonalý prehľad o colnej problematike. Aktívne prednáša a školí aj v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou colnú problematiku,  INTRASTAT, INCOTERMS, Dohovor CMR  a iné témy. Je považovaný za popredného odborníka v tomto odbore v Slovenskej republike. Aktívne vstupuje do správnych konaní vo vzťahu k colným úradom pri obhajobe a presadzovaní správneho uplatňovania colného práva a oprávnených záujmov klientov.   

Predstavujeme C&D Services s.r.o.

Pôsobíme v oblasti zahraničného obchodu ako poradenská a konzultačná spoločnosť pod vlastnou značkou od roku 2011. Naše skúsenosti, znalosti a odborná prax však siahajú až pred rok 1990. 

C&D Services ™ je zodpovedná a spoľahlivá ochranná značka. Plníme prísne ekonomické kritériá. Sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem. Sme dôveryhodný, seriózny, stabilný obchodný partner. Plníme si všetky naše záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

Sme držiteľ Indexu daňovej spoľahlivosti od 7. 12.2018. Finančná správa nás radí medzi daňové subjekty, ktoré plnia kritériá oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Sme daňovo spoľahlivý subjekt, ktorý si plní svoje daňové a odvodové povinnosti včas, riadne v súlade s právnou úpravou. 

  • IČO: 46450548
  • IČ DPH: SK2023386805 
  • DUNS: 361180301
  • IBAN: SK05 0900 0000 0050 2317 7602
  • Kód banky: 0900
  • Swift: GIBASKBX