PREDSTAVUJEME  


Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. 

konateľ, odborný konzultant, odborný lektor, colný špecialista a expert na colnú problematiku 

Má bohaté skúsenosti z metodickej a praktickej oblasti uplatňovania colných predpisov a procedurálnych postupov. Má dokonalý prehľad o colnej problematike. Aktívne prednáša a realizuje odborné semináre, kurzy a školenia k colnej problematike a logistike. Spolupracuje so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v oblasti colnej problematiky,  pôvodu tovaru, colného konania, INTRASTATu, INCOTERMS a iných okruhov tém. Je považovaný za popredného odborníka v tomto odbore v Slovenskej republike. Aktívne obhajuje v správnom konaní pred colnými úradmi oprávnené záujmy klientov 

Predstavujeme C&D Services s.r.o.

Pôsobíme v oblasti zahraničného obchodu ako poradenská a konzultačná spoločnosť pod vlastnou značkou od roku 2011. Naše skúsenosti, znalosti a odborná prax však siahajú až pred rok 1990. 

C&D Services ™ je zodpovedná a spoľahlivá ochranná značka. Plníme prísne ekonomické kritériá. Sme držiteľom prestížneho ocenenia certifikácie solventnosti. Kritériá plní iba do 2% slovenských firiem. Sme dôveryhodný, seriózny, stabilný obchodný partner. Plníme si všetky naše záväzky (Bisnode Slovensko s.r.o., 01/2019).

Sme držiteľ Indexu daňovej spoľahlivosti od 7. 12.2018. Finančná správa nás radí medzi daňové subjekty, ktoré plnia kritériá oprávnenosti na osobitné daňové režimy. Sme daňovo spoľahlivý subjekt, ktorý si plní svoje daňové a odvodové povinnosti včas, riadne v súlade s právnou úpravou. 

  • IČO: 46450548
  • EORI: SK2023386805
  • IČ DPH: SK2023386805 
  • DUNS: 361180301
  • IBAN: SK05 0900 0000 0050 2317 7602
  • Kód banky: 0900
  • Swift: GIBASKBX