ODBORNÉ ŠKOLENIA

Aktuálne termíny


Prihláste sa na vybraný termín a tému vyplnením ON LINE prihlášky pod termínmi každého školenia.
V prípade záujmu o internú formu priamo u Vás vyplňte kontaktný formulár pod označením "Kontakt" nižšie.  Uveďte počet účastníkov, miesto konania a požadovaný termín/obdobie.

Aktuálne colné predpisy 2020 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 24.2.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

INTRASTAT-SK 2020 - viac než len o štatistike

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 12.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Kedy: 9.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 7.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 11.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

BREXIT A COLNÉ POSTUPY

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Nie je vyhlásený termín na 1. polrok 2020, možné riešiť INTERNOU FORMOU priamo u Vás vo firme. 

Cena školenia je 83 EUR /  1 osoba v rozsahu 4 vyučovacie hodiny. 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

COLNOTARIFNÉ ZATRIEDENIE A COLNÁ HODNOTA

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 10.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 28.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava  

Kedy: 26.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava   

Kedy: 23.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

COLNÁ PROBLEMATIKA PRE LOGISTIKU  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 16.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Kedy: 18.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 5.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 7.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava  

Kedy: 30.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

COLNÉ KONTROLY PO PREPUSTENÍ A AUDITY

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 17.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 12.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava  

Kedy: 9.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

COLNÉ PRÁVO (UNIJNÉ A SLOVENSKÉ)

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 31.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

COLNOTARIFNÉ ZATRIEDENIE A POVOD TOVARU 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Nie je vyhlásený termín na 1. polrok 2020, možné riešiť INTERNOU FORMOU priamo u Vás vo firme.    

Cena školenia je 125 EUR / 1 osoba v rozsahu 6 vyučovacích hodín.  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

COLNÝ KÓDEX ÚNIE A COLNÉ PREDPISY komplexne  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Nie je vyhlásený termín na 1. polrok 2020, možné riešiť INTERNOU FORMOU priamo u Vás vo firme.

Cena školenia je 125 EUR / 1 osoba v rozsahu 6 vyučovacích hodín.      

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

COLNÝ SADZOBNÍK, ZMENY KN 2019/2020

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Nie je vyhlásený termín na 1. polrok 2020, možné riešiť INTERNOU FORMOU priamo u Vás vo firme.     

Cena školenia je 125 EUR / 1 osoba v rozsahu 6 vyučovacích hodín.  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom    

DOHOVOR CMR, NÁKLADNÝ LIST CMR, colné  predpisy

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 2.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Nie je vyhlásený termín na 1. polrok 2020, možné riešiť INTERNOU FORMOU priamo u Vás vo firme.   

Cena školenia je 125 EUR / 1 osoba v rozsahu 6 vyučovacích hodín.    

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

INCOTERMS 2020 - nové medzinárodné pravidlá pre výklad obchodných podmienok 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 18.2.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 19.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Kedy: 14.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 14.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Kedy: 4.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 27.2.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 3.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Kedy: 5.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Kedy: 16.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti

Štvordňový kurz určený pre odbornú spôsobilosť osôb zodpovedných za colné záležitosti 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 23.-26.3.2020 denne od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

PRÁVA A POVINNOSTI DEKLARANTA  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Na rok 2020 zatiaľ nie je vyhlásený žiadny termín, riešiť to môžete INTERNOU formou priamo u Vás.  

Cena školenia je 125 EUR / 1 osoba v rozsahu 6 vyučovacích hodín.   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom     

Výklad pravidiel pôvodu tovaru pre obchodnú prax

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 20.2.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Dôkazy pre nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru - druhy, vystavovanie, používanie

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 11.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Trnava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Dodávateľské vyhlásenia pri pôvode tovaru, ich vystavenie a používanie

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 9.3.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Trnava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 30.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava  

Kedy: 25.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava    

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 25.2.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 21.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 2.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Základný odborný colný kurz-minimum colného deklaranta

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Trojdňový kurz určený pre základy colného deklaranta

Kedy: 11.-13.2.2020 denne od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava

Kedy: 19.-21.5.2020 denne od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné zatriedenie - colná hodnota - pôvod tovaru - tri piliere colného konania 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Dvojdňové školenie určené pre získanie základných znalostí z oblasti colného konania 

Kedy: 16.-17.4.2020 denne od 9:00 do 15:00 h.; 300 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 8.6.2020  od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Trnava

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom