ON LINE ODBORNÉ ŠKOLENIA

Aktuálne termíny


Prihláste sa na vybraný termín a tému vyplnením ON LINE prihlášky pod termínmi každého školenia.
V prípade záujmu o internú formu priamo u Vás vyplňte kontaktný formulár pod označením "Kontakt" nižšie.  Uveďte počet účastníkov, miesto konania a požadovaný termín/obdobie.

Oznamujeme cteným klientom a verejnosti, že od stredy 3.6.2020 na základe ďalšieho uvoľnenia opatrení (pozri nižšie) obnovujeme konanie odborných seminárov, kurzov a školení prezenčnou formou.

Záujemcovia o tento druh odborného vzdelávania cez osobnú účasť sa môžu prihlásiť cez úvodnú stránku nášho webu, kde nájdu PRIHLÁŠKU. Obnovujeme konanie všeobecnej formy u nás v Trnave, ako aj internej priamo u klienta po dohode. Rozhodli sme sa pre klientov, ktorí nemôžu cestovať, prípadne im nevyhovuje ani interná forma zachovať i ON LINE formu cez zdieľané pripojenie na diaľku ako jednu z možností realizácie.

Zdroj: ÚVZ SR dňa 1.6.2020

  • odborné semináre, kurzy, školenia po 3.6.2020 i ON LINE,
  • prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU nižšie,
  • inštrukcie pošleme len prihláseným účastníkom,
  • prezenčne u nás / interne / ON LINE - vyberte si.


Viac tu: https://www.cdservices.sk/


Aktuálne colné predpisy 2021

K individuálnemu / internému / ON LINE školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Intrastat-SK 2021 - viac než len o štatistike

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 18.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 11.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 6.5.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 10.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje 

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Brexit a colná problematika po 1.1.2021 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: termín si dohodnite aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 12:15 h.; 125 €

Kedy: 4.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, 

Kedy: 16.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 20.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, 

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

Colné zatriedenie a colná hodnota

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 2.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,    

Kedy: 9.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 27.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 25.5.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kedy: 22.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,    

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colná problematika pre logistiku 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 28.1.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 15.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom  

Colné konanie pre dovoze a vývoze 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 26.1.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava   

Kedy: 4.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 6.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 27.5.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava 

Kedy: 29.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, Trnava  

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 11.5.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,  

Kedy: 8.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, 

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné právo unitárne a slovenské

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €, 

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné zatriedenie a pôvod tovaru 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colný kódex únie a colné predpisy komplexne  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colný sadzobník a zmeny KN 2021 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom    

Dohovor CMR, nákladný list CMR, colné  predpisy

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 1.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,    

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

INCOTERMS 2010 - medzinárodné obchodné doložky

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €,

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

INCOTERMS 2020 - výklad obchodných podmienok 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 21.1.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 16.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: 18.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: 13.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: 13.5.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: 3.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím - DUAL USE

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 22.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 19.1.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kedy: 2.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 4.5.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 15.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 €  

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou   

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti

Štvordňový kurz určený pre odbornú spôsobilosť osôb zodpovedných za colné záležitosti 

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava 

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 23.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 30.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 1.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 125 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou  

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom     

Výklad pravidiel pôvodu tovaru pre obchodnú prax

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 150 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Dôkazy o pôvode tovaru - druhy, vyhotovenie, použitie 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 150 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Vyhlásenie dodávateľa - použitie, vyhotovenie 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 8.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 24.6.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje, od 9:00 do 15:00 h.; 150 €

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 25.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: 29.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 125 € 

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje 

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenie 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Trojdňový kurz určený pre základy colného deklaranta

Kedy: 9.-11.2.2021 denne od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava  

Kedy: 23.-25.3.2021 denne od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava

Kedy: 18.-20.5.2021 denne od 9:00 do 15:00 h.; 465 €, Trnava   

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru, 2 dni 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Dvojdňové školenie určené pre získanie základných znalostí z oblasti colného konania 

Cena 300 € v Trnave, interná forma + cestovné výdavky.

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom 

TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 17.6.2021  od 9:00 do 15:00 h.; 150 €, Trnava

Kedy: pre ON LINE formu si dohodnite termín aký Vám vyhovuje

Kde: individuálne v Trnave / priamo u Vás / ON LINE formou 

Info: organizačné pokyny pošleme prihláseným účastníkom